2019

  DaliZhang, XinqiaoLi, XhaolinXiong,YanguoLi,XileiSun,ZhenghuaAn,YanbingXu,YueZhu,WenxiPeng,HuanyuWang,FanZhang.

  Energy response of GECAM gamma-ray detector based on LaBr3:Ce and SiPM array.NIMA 921(2019) 8-13.SCI